Carnaval oh carnaval

Uit Waskuupedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Veurkant buukske cassette 1992.jpg

Het lied werd door Kees en Bart Engelbarts ten gehore gebracht op de pronkzitting van 1989. Het staat ook op de door de carnavalsvereniging in 1991 uitgebrachte cassette "De beste....of....?" met een groot aantal andere carnavalsliedjes.

Carnaval oh carnaval
Gi-j nemp ow 'n pilsje gi-j maak ow niet druk wat is d'r now mooier dan dat?
Bekiek ow de minse gi-j lach ow kapot alleen van de schik wo-j al zat.
Misschien vlug dat mèèdje waor ik net nog aan dach mien dalijk wel zo um de hals.
Dan krig ze 'n kus en misschien 'n glas bier en dans ik met eur nog 'n wals.


Refrein:
Wier potverdomme wel 's tied dat 't carnaval wier of niet?
Carnaval oh carnaval wat mot ik toch met ow?
Gi-j maak mien arm gi-j maak mien zat maor toch hol ik van ow.
Ik hol gin cent meer eûver 's-woensdags he'k pien in de kop.
Maor zonder carnaval geleuf dat maor ging ik beslis kapot.
Maor zonder carnaval geleuf dat maor ging ik beslis kapot.


Ik loop deur de straote en 't liek of ik zweef aan de kant staon ze vier ri-je dik.
Ik loop niet veur gek d'r is gin mins den mien kent och keerl wat he'k toch ’n schik
Opens zie-k ze staon ach wat is ze toch mooi ik denk dat zi-j wet wie ik bun.
Maor de optoch geet wiejer en ik loop weer deur ze zal d'r vanaovend wel zun.

Refrein:


Wi-j staon bi-j 't lich van 'n brandende pop 't carnaval is bijna veurbi-j.
Wi-j sjoenkele wat op de sjoenkel muziek maor toch bun ik ganiet zo bli-j.
't Duurt weer 'n jaor veurdat 't carnaval is mien geld dat is allemaol op.
Marge 'n kater maor dat mik allemaol niks aswoensdag zinge wi-j weer hardop.

Refrein.